Насловна
Испитивање возила
Увоз употребљаваних возила
Потврда еуро 3 за возила
Најчешћа питања
Прописи
Захтев за повраћај новчаних средстава
VIN провера статуса предмета
Половна и преправљана возила

Половна и преправљана возила

Агенција је почела са применом Правилника о испитивању возила 12. фебруара 2013. године овластивши 8 правних лица (у даљем тексту: лабораторије) за вршење испитивања препревљених возила и возила која се увозе као употребљавана:

  • Универзитет у Београду, Машински факултет, лабораторија ЦИАХ;
  • Универзитет у Новом Саду Факултета техничких наука - Лабораторија за моторе и возила;
  • Факултет инжењерских наука Универзитетa у Крагујевцу - Центар за Техничку исправност возила;
  • Универзитет у Нишу, Машински факултет у Нишу;
  • Институт за нуклеарне науке „ВИНЧА“, Центар за моторе и возила;
  • AMSS-CMV DOO BEOGRAD;
  • Институт за заштиту на раду ад Нови Сад;
  • Технолаб ЦМВ д.о.о.

Ови послови се обављају употребом јединствене базе о испитивању возила и рада у апликацији, тако да су сви учесници у оквиру овог система повезани путем веб апликације, што доприноси пружању брже и квалитетније услуге крајњем кориснику.