Насловна
База података о техничким карактеристикама моторних и прикључних возила
Контролори техничког прегледа
Најчешће постављена питања
Прописи
Контролори техничког прегледа

Контролори техничког прегледа

У оквиру Одељења за контролоре техничких прегледа обављају се следећи послови:


 • обезбеђивање Базе података о техничким карактеристикама моторних и прикључних возила, који су од значаја за примену прописа о безбедности саобраћаја на путевима и базу података који су од значаја за увоз возила, на основу члана 9. става 2. тачке 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – Одлука УС, 55/14, 96/15 –др. закон, 9/16 - Одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. Закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон).
 • на основу члана 27. става 1. тачке 1. Правилника о техничком прегледу возила („Службени гласник РС”, број 31/2018, 70/2018 и 62/2022) сваки технички преглед у Републици Србији је у обавези да од Агенције затражи приступ Бази података о моторним и прикључним возилима. Агенција је сваком техничком прегледу који је уредно поднео захтев за приступ бази података и доставио одговарајућу документацију исти и омогућила.


Апликација Агенције омогућава приказ из базе:

 • уверења о испитивању возила (половна и преправљана возила);
 • потврда о исправности уређаја и опреме за погон возила на ТНГ/КПГ;
 • информације о издатим Уверењима о испитивању возила и другим документима (пре надлежности АБС над пословима испитивања возила);

 • уверења о исправности тахографа.


Корисници Апликације имају могућности:

 • претраге издатих аката према идентификационој ознаци возила VIN;
 • приказа сета података према типу варијанти и верзији возила, добијања података о моделу возила након слања упита са техничког прегледа;
 • посебног садржаја за самосталну идентификацију типа, варијанте и верзије возила на основу параметара из саобраћајне дозволе и произвођачке таблице возила;
 • провере валидности издатих докумената од стране Агенције за безбедност саобраћаја и докумената издатих од стране овлашћених организација пре надлежности Агенције за безбедност саобраћаја над пословима испитивања возила;
 • добијања обавештења о изменама законских и подзаконских аката, као и различитих информација, од значаја за свој рад.