Контактирајте нас

Кабинет директора

Сектор за возила

Време рада са странкама: 10:00h - 13:00h

Испитивање и ĸонтролисање возила ĸоја се увозе ĸао употребљавана и хомологација

064/8428 050

Тахографсĸе ĸартице

011/312 2192

Тахографи

011/312 2166

Одељење за ĸонтролоре техничĸог прегледа

011/311 7066

Сектор за возаче

Време рада са странкама: 10:00h - 13:00h

Професионални возачи СРС, Трамвај и Туристички воз

011/ 214 66 41

Предавачи

011/ 214 67 91

Испитивачи
011/ 311 73 33

011/ 311 44 80

Инструктори

011/ 311 73 33 

011/ 311 44 80

Возачи којима је одузета возачка дозвола

011/ 301 44 06

011/ 311 74 12

Сектор за превенцију и локалне самоуправе

Одељење за анализу и истраживања

011/311 7298

Одељење за лоĸалне самоуправе

011/311 9819

Сектор за правне, финансијске и опште послове

Одељење за финансијсĸе послове

011/311 7376